همزمان با سومین روز از هفته دولت ۹طرح کشاورزی و بنیاد مسکن در بخش مرکزی آران و بیدگل افتتاح شد.


به گزارش آران و بیدگل نیوز و به نقل از ای بی نیوز فرماندار آران و بیدگل اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها بیش از 25میلیارد ریال از اعتبارات دولتی و آورده شخصی هزینه شده است.


ابوالفضل معینی نژاد، فرماندار آران و بیدگل ، تسطیح لیزری زمین های کشاورزی زینبیه یزدل و شهاب آباد و رضا آباد سفید شهر در 110هکتار، آبیاری کم فشاری مزارع سفید شهر در وسعت 42هکتار با اعتبار کلی هزار و 100میلیارد ریال و احداث جاده بین مزارع در فیض آباد و یزدل به طول هفت کیلومتر را از جمله طرح های افتتاحی هفته دولت در بخش کشاورزی آران و بیدگل بیان کرد.


وی از بهره برداری واحد صنایع غذایی با حجم تولید و بسته بندی انواع ترشی جات با ظرفیت هزار و 350تن و اعتبار هزار و 200میلیارد ریال را به عنوان یکی دیگر از مهمترین طرح های افتتاحی بخش کشاورزی آران و بیدگل در بخش مرکزی خبر داد.


معینی نژاد همچنین گفت: در بخش های روستایی نیز دو طرح  آسفالت معابر روستای محمدآباد با حجم هشت هزار مترمربع و صرف اعتبار دو میلیارد و 200میلیون ریال و جدول گذاری و کف فرش معابر روستای علی آباد با حجم سه هزار مترمربع اجرایی شد.