نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل ، سید جواد ساداتی نژاد در مجلس به وزیر صنعت تذکر شفاهی داد.


به گزارش آران و بیدگل نیوز و به نقل از ای بی نیوز سید جواد ساداتی نژاد در مجلس وزیر صنعت را خطاب قرار داد و گفت: تامین ارز خریدهای اعتباری گذشته، صنعت فرش را دچار چالش کرده است.


وی در ادامه صحبت های خود گفت: مدت‌ها است مواد اولیه پتروشیمی برای صنعت فرش تامین نمیشود.


ساداتی نژاد همچنین تذکر داد: اگر مواد اولیه تا 2 هفته دیگر تامین نشود شاهد چالش بیکاری فزاینده در مرکز کشور خواهیم بود و نیاز به جلسه ویژه برای رفع مشکل وجود دارد.


سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در ادامه خاطرنشان کرد: حوزه صنعت فرش و ریسندگی در کاشان برای ۵۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده ولی اکنون با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستیم.